Does GNOME 2 nostalgia harm the future of the free desktop?